Syria i dag

syria-todayAlle landene som nevnes på disse sidene og de siste årene har vært utsatt for unødvendig vestlig aggresjon, har det fortsatt vanskelig i dag. Syria er imidlertid i en mye verre situasjon enn de andre landa, og er kanskje det landet i hele verden der situasjonen er mest uholdbar per i dag. Likevel er det tegn til at innsatsen fra blant andre Russland, Iran, og militsgrupper fra Irak og Libanon på regimets vegne har bidratt til at krigen nærmer seg en løsning. Både IS og de andre islamistiske grupperingene så vel som de såkalt moderate gruppene støttet at Vesten er på retrett. Dessverre innebærer ikke dette noen hurtig løsning på konflikten, og den humanitære situasjonen er fryktelig i de deler av landet der regimets brutale styrker driver ut de like brutale og likegyldige leiesoldatene og fanatikerne som fortsatt holder stand.

Mens USA og andre vestlige land klapper seg selv på skulderen etter det de betrakter som sin innsats for demokrati og menneskerettigheter i kampen mot Assad, kan det kanskje være til ettertanke at det er svært få syriske flyktninger som snakker om hvor vanskelig livet var i Syria før krigen. Tvert imot synes de fleste å ha trivdes godt med landet sitt, selv om Assad selvfølgelig i mange år har stått for grove og systematiske brudd på menneskerettighetene.

Dessverre viser krigen i Syria veldig klart at det fortsatt ikke er en forkjærlighet for fred og respekt for andre lands suverenitet som dominerer i det internasjonale samfunnet. Snarere viser konflikten med all mulig tydelighet at de geopolitiske kolossene som USA og Russland, og de regionale stormaktene som Iran og Saudi-Arabia, er mer enn villige til å ødelegge et helt land for å fremme sine egne snevre interesser. Hordene av mennesker som ankommer europeiske kyster er et resultat av dette kyniske spillet.

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *