Bedre lånesjanser

Lån

Det finnes så mange gode grunner til å ta opp et lån at det blir vanskelig å ramse opp alle disse gode grunnene her i dag. Skal man gå igjennom et par av de beste grunnene får å ta opp et lån vil nok det være investeringen, nedbetaling av gjeld og oppussing. Alle disse tre grunnene er veldig gode grunner fordi de er alle grunner for at du skal få noe igjen senere. Hvis du får penger og bruker opp alt på en ferie så har du ikke noe spesielt av verdi igjen senere. Du vil nok ha et par gode minner, men ingen av minnene hjelper deg til å betale tilbake lånet. Banken tar heller ikke minner som betaling for lån.

 

Investeringer kan slå feil, og er så å melle kanskje ikke den beste måten å låne seg til en bedre økonomi på. Når det er sagt er det også viktig å tenke på hva du faktisk invester i. Det er ofte slik at du må investere for å prøve, og prøve må du for å komme deg i gang. Om det skulle være andre som helst skulle komme seg i gang så er det ofte slik det foregår.

 

Få billige lån

Når du skal ta opp et lån for å pusse opp hjemme eller betale ned gjeld er det viktig at du undersøker de billigste forbrukslånene slik at du ikke havner i en situasjon hvor du ikke får til noe mer enn kun et lån. Et lån i seg selv er ikke så imponerende. Det er imponerende om du får til flere lån med lav rente slik at du da kan være i en situasjon hvor du velger hvilket lån du vil ha og ikke motsatt. Det er dessverre mange situasjoner vi havner i når vi har dårlig råd som kun gir oss et valg, og det er valget om og enten ta eller ikke ta et lån. Havner vi i et slikt valg er det ganske opplagt at det blir et dyrt lån.

 

Du må ta billige lån og på den måten er det viktig at du reduserer din gjeld. Den kan reduseres på flere måter, men lav gjeld gir alltid billigere gjeld om du skal kjøpe noe. Hva som skal kjøpes og hva som passer for kjøp er veldig viktig å sjekke i god tid før du gjør noe som helst.

 

Medsøker

Er du på jakt etter lån er det viktig at du har de beste forutsetninger for å lykkes i din jakt. Om du får lånet eller ikke avhenger nok i mange situasjoner på om du har god not økonomi. Har du ikke god økonomi er det ikke noe vits å kaste seg over alt av gode og dårlige lånesøknader. Bruk tiden mer fornuftig ved å pusse på din søknad og inkluder en venn eller et familiemedlem slik at din søknad er en god søknad.

Hvordan redusere kostnadene

Termingebyrer er ikke noe du kan forhandle om, fordi det er et fastsatt beløp banken setter. Det er mulig å redusere kostnadene hvis du har flere utestående forbrukslån og vil slå alle sammen i en refinansieringsplan. Det er noe som gir mening, fordi du kan spare mange penger på å unngå flere termingebyrer.
Gjeldsrenter, som er rentene du betaler inn på lånet hver termin, er noe du får skattefradrag. Siden termingebyrer er løpende kostnader i forbindelse med de administrative kostnadene, er det ikke noe du kan skrive av på skatten – i hvert fall ikke uten videre, og da gir det mening å kutte ned på disse gebyrene så langt det lar seg gjøre.

Refinansiere forbrukslån?

Det er mange tilfeller hvor det er fornuftig å refinansiere forbrukslån uten sikkerhet. En refinansiering er kun å anbefale hvis du bare låner til å innfri andre lån, fordi hvis du låner mer enn du hadde i lån i utgangspunktet, så kan den totale kostnaden bli enda høyere enn det ville ha blitt, før du refinansierte.
Skal du refinansiere, er det gjennom en helhetsvurdering av renter og tilbud, som burde ligge til grunn. Som utgangspunkt er det en lavere rente, eller andre utgifter, som gjelder. Husk, det koster penger å refinansiere også, og dette er en kostnad som skal med i regnestykket.

Forbrukslån og termingebyr

Forbrukslån gir deg friheten til å velge. Du kan låne penger, til hva du ønsker, og lån uten sikkerhet gir deg friheten til nettopp det. Når du søker om lån så får du gjerne oppgitt den effektive rente, noe som viser hvor mye lånet koster deg i realiteten. Det du kanskje ikke vet, er hva det innebærer, og her skal du få en kort innføring i hva termingebyrer betyr for lånet ditt, økonomien din og de totale kostnadene på forbrukslånet.

Hva er en termin?

En termin er i sammenheng med forbrukslån en kalendermåned. Det vil si, at hver måned gjelder som en termin på lånet, og gebyret du skal betale hver termin, er et termingebyr. Dette er vanlig praksis og går til de administrative kostnadene banken hav ved å sende deg faktura hver måned og andre utgifter. Alle terminene blir opplyst i låneavtalen du signerer, noe som gir deg en oversikt over alle kostnadene det betyr for deg og lånet ditt. Du kan lære mer om de beste aktørene i markedet over hos Comparo

Termingebyrer på forbrukslånet

Termingebyrer på forbrukslånet kan virke forsvinnende lite i den store sammenhengen, spesielt hvis du sammenligner med summene i et større lån, renter og avdrag, men over tid kan det det faktisk bli betydelige beløp.