Hvordan redusere kostnadene

Termingebyrer er ikke noe du kan forhandle om, fordi det er et fastsatt beløp banken setter. Det er mulig å redusere kostnadene hvis du har flere utestående forbrukslån og vil slå alle sammen i en refinansieringsplan. Det er noe som gir mening, fordi du kan spare mange penger på å unngå flere termingebyrer.
Gjeldsrenter, som er rentene du betaler inn på lånet hver termin, er noe du får skattefradrag. Siden termingebyrer er løpende kostnader i forbindelse med de administrative kostnadene, er det ikke noe du kan skrive av på skatten – i hvert fall ikke uten videre, og da gir det mening å kutte ned på disse gebyrene så langt det lar seg gjøre.

Refinansiere forbrukslån?

Det er mange tilfeller hvor det er fornuftig å refinansiere forbrukslån uten sikkerhet. En refinansiering er kun å anbefale hvis du bare låner til å innfri andre lån, fordi hvis du låner mer enn du hadde i lån i utgangspunktet, så kan den totale kostnaden bli enda høyere enn det ville ha blitt, før du refinansierte.
Skal du refinansiere, er det gjennom en helhetsvurdering av renter og tilbud, som burde ligge til grunn. Som utgangspunkt er det en lavere rente, eller andre utgifter, som gjelder. Husk, det koster penger å refinansiere også, og dette er en kostnad som skal med i regnestykket.