Latest Posts

See what's new

Syria i dag

Alle landene som nevnes på disse sidene og de siste årene har vært utsatt for unødvendig vestlig aggresjon, har det fortsatt vanskelig i dag. Syria er imidlertid i en mye verre situasjon enn de andre landa, og er kanskje det landet i hele verden der situasjonen er mest uholdbar per i dag. Likevel er

Krigen i Syria

Krigen i Syria startet for fem år siden, og så mye som en kvart million syrere har allerede mistet livet. Rundt halvparten av befolkningen, over 10 millioner mennesker, har blitt drevet på flukt til andre deler av landet eller over grensene til nabolandene og videre til andre land i Europa og Midtøsten. Tilsynelatende var

Libya i dag

NATO-alliansens krigføring og den demokratiske prosessen i landet har ikke lyktes i å skape stabilitet og fred i Libya – og heller ikke i å gi landet noen samlet regjering. Snarere har landet siden valget i 2014 vært delt i to, og ser nå ut til å fragmenteres i enda mindre deler. Det regimet

Krigen i Libya

Som i så mange andre tilfeller handlet NATO-krigen mot Libya, der også Norge spilte en betydelig rolle, stort sett om makt og penger. Opprøret i landet var selvfølgelig i noen grad et resultat av inspirasjon fra den arabiske våren som på den tiden hadde fått gjennomslag i naboland som Tunisia og Egypt, men samtidig

Afghanistan i dag

Afghanistan i dag er som en eneste stor ruin etter at det nærmest uavbrutt har vært krig og uro i landet helt siden slutten av 1970-tallet. Tusenvis av mennesker er døde og lemlestet i en krig som fortsatt ikke ser ut til å ha noen ende – selv om den internasjonale krigen er over,

Krigen i Afghanistan

Den amerikanskledede krigen i Afghanistan skulle i utgangspunktet være en respons på terrorangrepene i USA 11. september 2011. Det var selvfølgelig ikke landet Afghanistan som sto bak angrepet, men fordi Taliban-regimet i landet hadde gitt fritt leide til og samarbeidet med Osama bin Laden og Al Qaida ble de å regne som medskyldige i

Irak i dag

I løpet av Barack Obamas regjeringstid som president i USA har amerikanerne fått en stadig mindre aktiv rolle i Irak. Dette har imidlertid på ingen måte vært udelt positivt for landet som mange kaller sivilisasjonens vugge. I tiden før Obama tok over som president hadde nemlig Bush lyktes ganske godt med å stabilisere situasjonen

Krigen i Irak

Som kjent invaderte amerikanerne Irak i 2003 med den rettferdiggjørelsen at Saddam Husseins regime var i ferd med å utvikle masseødeleggelsesvåpen. Det viste seg senere at regimet faktisk ikke hadde slike planer eller kapasitet, og man kan selvfølgelig spekulere i den egentlige bakgrunnen for George Bush sine handlinger. Noen mener for eksempel at Bush