Hvordan redusere kostnadene

Termingebyrer er ikke noe du kan forhandle om, fordi det er et fastsatt beløp banken setter. Det er mulig å redusere kostnadene hvis du har flere utestående forbrukslån og vil slå alle sammen i en refinansieringsplan. Det er noe som gir mening, fordi du kan spare mange penger på å unngå flere termingebyrer.
Gjeldsrenter, som er rentene du betaler inn på lånet hver termin, er noe du får skattefradrag. Siden termingebyrer er løpende kostnader i forbindelse med de administrative kostnadene, er det ikke noe du kan skrive av på skatten – i hvert fall ikke uten videre, og da gir det mening å kutte ned på disse gebyrene så langt det lar seg gjøre.

Refinansiere forbrukslån?

Det er mange tilfeller hvor det er fornuftig å refinansiere forbrukslån uten sikkerhet. En refinansiering er kun å anbefale hvis du bare låner til å innfri andre lån, fordi hvis du låner mer enn du hadde i lån i utgangspunktet, så kan den totale kostnaden bli enda høyere enn det ville ha blitt, før du refinansierte.
Skal du refinansiere, er det gjennom en helhetsvurdering av renter og tilbud, som burde ligge til grunn. Som utgangspunkt er det en lavere rente, eller andre utgifter, som gjelder. Husk, det koster penger å refinansiere også, og dette er en kostnad som skal med i regnestykket.

Forbrukslån og termingebyr

Forbrukslån gir deg friheten til å velge. Du kan låne penger, til hva du ønsker, og lån uten sikkerhet gir deg friheten til nettopp det. Når du søker om lån så får du gjerne oppgitt den effektive rente, noe som viser hvor mye lånet koster deg i realiteten. Det du kanskje ikke vet, er hva det innebærer, og her skal du få en kort innføring i hva termingebyrer betyr for lånet ditt, økonomien din og de totale kostnadene på forbrukslånet.

Hva er en termin?

En termin er i sammenheng med forbrukslån en kalendermåned. Det vil si, at hver måned gjelder som en termin på lånet, og gebyret du skal betale hver termin, er et termingebyr. Dette er vanlig praksis og går til de administrative kostnadene banken hav ved å sende deg faktura hver måned og andre utgifter. Alle terminene blir opplyst i låneavtalen du signerer, noe som gir deg en oversikt over alle kostnadene det betyr for deg og lånet ditt. Du kan lære mer om de beste aktørene i markedet over hos Comparo

Termingebyrer på forbrukslånet

Termingebyrer på forbrukslånet kan virke forsvinnende lite i den store sammenhengen, spesielt hvis du sammenligner med summene i et større lån, renter og avdrag, men over tid kan det det faktisk bli betydelige beløp.